Oferim

  • Desenvolupar una profunda comprensió del seu negoci, necessitats i objectius.

  • Prestar un assessorament eficaç i personalitzat.

  • Compromís ple i durador amb el client, ens identifiquem amb els seus interessos i projectes; més enllà d’una intervenció esporàdica.

  • Vetllem pel Client. Busquem solucions integrals als problemes, no ens limitem a identificar-los-diagnosticar-los.

  • Plena disposició, eficiència, enfocament pràctic i resolutiu. Rigor tècnic i aplicació pràctica.

  • Disseny d’estratègia, planificació, prevenció, iniciativa i anticipació necessitats del Client.

  • Capacitat de negociació en nom dels nostres clients i lleialtat en la representació dels seus interessos.

  • Capacitat d’adaptació a les necessitats i procediments del client, si escau.

  • Transparència, claredat, flexibilitat i franquesa.

  • Seguiment continuat, informació constant, atenció “post closing”.

  • Treballem per merèixer la confiança i reconeixement del client i li dispensem la dedicació que precisi.

Cerquem

  • Una relació de confiança i franquesa.

  • Clients que ens proporcionin informació i col·laboració per entendre el negoci, l’assumpte, els seus plans i els seus objectius.

  • Clients exigents que apreciïn i sàpiguen reconèixer el treball ben fet.

  • Participació en assumptes que ens prestigien i que ens permetin créixer professionalment.

  • Clients que comparteixin els nostres valors.

  • Una compensació adequada i lleial en el marc d’una relació de servei satisfactòria