Comptem amb diversos col·laboradors amb una àmplia experiència en diferents matèries que afecten els clients en la seva pràctica diària, que ens permet oferir un assessorament integral de tots els aspectes jurídic-tributaris d'empreses, grups familiars i persones físiques.

Entre altres, la nostra pràctica inclou:

  • Planificació fiscal d'operacions nacionals i internacionals
  • Reestructuracions empresarials
  • Operacions vinculades i preus de transferència
  • Empresa familiar i grans patrimonis
  • Impost sobre Societats i aspectes fiscals del Pla General Comptable
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Procediment en via administrativa i contenciós administratiu