En determinades circumstàncies de la vida de les empreses pot ser necessari comptar amb un executiu, aliè a la companyia, nomenat pel Consell i / o la Direcció General (segons el càrrec que s'ha de cobrir) per exercir, durant un termini limitat de temps, determinades funcions executives, en el marc d'una situació transitòria.

La Firma assumeix la responsabilitat de substituir temporalment a un o diversos directius d'empresa en diverses situacions amb gestors experts en diferents àrees de l'empresa, usualment:

  • Direcció General
  • Direcció Financera
  • Controller