Comptem amb diversos col·laboradors amb una àmplia experiència en l'assessorament en tot tipus de drets d'exclusiva, tant en l'àmbit contractual com en la fase pre-litigiosa i litigiosa.

El nostre enfocament combina una sòlida estratègia processal amb un profund coneixement de l'objecte de protecció. Això comporta l'estreta col.laboració amb els nostres clients i amb els perits externs.

La nostra pràctica comprèn, entre altres, les següents actuacions:

  • Assessorament general en propietat industrial i intel·lectual
  • Litigis en matèria de patents, marques, dissenys, drets d'autor, confidencialitat i competència deslleial
  • Protecció de dades
  • Protecció del dret fonamental a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge