Vicenç Clavell Hernández

Responsable de la Pràctica Corporativa, mercantil i civil.

  

Victor Losada Enríquez

Responsable dels Serveis de Consultoria de Direcció i Gestió Temporal d'Empreses.